Our website is available in English. You want to visit lenshop.eu?

Go! x
Τηλεφωνικές παραγγελίες από κινητό στο 2351077550
και από σταθερό στο 801-11-77700

Τι είναι η αχρωματοψία και πως αντιμετωπίζεται;

Η ανθρώπινη αντίληψη των χρωμάτων λειτουργεί με εντυπωσιακό τρόπο. Το μάτι του ανθρώπου είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ εκατομμυρίων διαφορετικών χρωμάτων και μπορεί να αντιλαμβάνεται το χρώμα σε ένα εύρος μήκους κύματος από περίπου 380 έως 780 νανομέτρα. Στο εσωτερικό του ανθρώπινου ματιού, υπάρχουν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια υποδοχείς, γνωστοί ως κωνίες, οι οποίοι επιτρέπουν την αντίληψη του χρώματος στο φως που εισέρχεται στο μάτι. Αυτές οι κωνίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία διαφορετικά είδη, γνωστά ως Protos (ή κωνία L, ευαίσθητη στα κόκκινα χρώματα με μεγάλα μήκη κύματος), Deuteros (ή κωνία M, ευαίσθητη στα πράσινα χρώματα με μεσαία μήκη κύματος) και Tritos (ή κωνία S, ευαίσθητη στα μπλε χρώματα με μικρά μήκη κύματος). Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την ευαισθησία αυτών των κωνιών στα διάφορα χρώματα.

  1. Γιατί είναι σημαντικό να διορθωθεί η δυσχρωματοψία (αχρωματόψία);

Η δυσχρωματοψία (αχρωματόψία) έχει σημαντικές επιπτώσεις για πολλούς λόγους. Τα χρώματα παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ψυχολογία μας, επηρεάζοντας την ψυχική μας διάθεση. Επιπλέον, προσφέρουν αισθητική απόλαυση και μεταφέρουν πληροφορίες. Το χρώμα χρησιμοποιείται επίσης για την αναγνώριση σημάτων και συμβόλων. Άτομα που πάσχουν από δυσχρωματοψία (αχρωματόψία) αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε διάφορους τομείς, αποκλείονται από ορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Οι φακοί που διορθώνουν την χρωματική αντίληψη αποτελούν μια λύση, επιτρέποντας στα άτομα που πάσχουν από δυσχρωματοψία (αχρωματόψία) να αντιμετωπίσουν τον πολύχρωμο κόσμο με μεγαλύτερη ευκολία.

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τεστ δυσχρωματοψίας της Colorlite και των άλλων τεστ χρωματικής όρασης;

Η διαδικασία εφαρμογής του τεστ χρωματικής όρασης της Colorlite διαφέρει από τα υπόλοιπα τεστ χρωματικής όρασης. Αυτή η εξέταση καθορίζει τον τύπο και το βαθμό σοβαρότητας της αχρωματοψίας και, μέσω της χρήσης διορθωτικών φακών, βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου διορθωτικού φακού. Πρόκειται για ένα γρήγορο, αντικειμενικό και απλό τεστ, παρόμοιο με την καθιερωμένη εξέταση της οπτικής οξύτητας.

3. Υπάρχει θεραπεία για τη δυσχρωματοψία; 

Δυστυχώς, η δυσχρωματοψία δεν μπορεί πραγματικά να θεραπευτεί, καθώς πρόκειται για μια γενετική διαταραχή. Ωστόσο, όπως αναφέρατε, μπορεί να βελτιωθεί η χρωματική όραση μέσω ειδικών διορθωτικών φακών, παρόμοια με τη χρήση κανονικών γυαλιών. Αυτοί οι διορθωτικοί φακοί μπορούν να διορθώσουν ορισμένες από τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη δυσχρωματοψία και να βελτιώσουν την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα χρώματα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών φακών εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της δυσχρωματοψίας του κάθε ατόμου, και οι φακοί αυτοί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη φυσική χρωματική όραση.

4. Τι εννοούμε με τους όρους “protan” και “deutan” για τη δυσχρωματοψία;

Οι όροι “protan” και “deutan” αναφέρονται σε διαφορετικούς τύπους δυσχρωματοψίας, οι οποίοι οφείλονται σε κληρονομικές γενετικές μορφές. Αυτοί οι δύο τύποι αναφέρονται στις διαφορετικές κληρονομικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στους κωνοειδείς κυττάρους του μακροκυττάρου όρασης.

  • Protanopia (Protan): Σε αυτήν τη μορφή της δυσχρωματοψίας, οι κωνοειδείς κύτταροι που είναι ευαίσθητοι στο μεγάλο μήκος κύματος (κωνοειδείς L) δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα στην αναγνώριση του κόκκινου χρώματος.
  • Deuteranopia (Deutan): Σε αυτήν τη μορφή της δυσχρωματοψίας, οι κωνοειδείς κύτταροι που είναι ευαίσθητοι στο μεσαίο μήκος κύματος (κωνοειδείς M) εμφανίζουν προβλήματα λειτουργίας. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα στην αναγνώριση του πράσινου χρώματος.

Οι διάφορες μορφές της δυσχρωματοψίας είναι αποτέλεσμα γενετικών μεταλλάξεων στους γονιδιακούς φορείς που ελέγχουν την λειτουργία των κωνοειδών κυττάρων. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτήν τη διαταραχή βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή τους ζωή, επαγγελματικές επιλογές και αναγνώριση χρωμάτων.

5. Πως βλέπουν τα άτομα με δυσχρωματοψία;

Πως δουλεύουν τα γυαλιά αχρωματοψίας της Colorlite;

Η πιο κοινή αχρωματοψία εμφανίζεται στην περιοχή των κώνων L (κόκκινο) και M (πράσινο), που ονομάζεται Protanomaly, Protanopy, και εν συντομία “Protan” ή Deuteranomaly, Deuteranopy, και εν συντομία “Deutan”. Για να αντισταθμιστεί αυτό το ελάττωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο. Η απαίτηση για αυτό το φίλτρο είναι να μετατοπιστεί η ένταση του μεσαίου μήκους κύματος του φωτός που φτάνει στο μάτι με τέτοιο τρόπο, ώστε οι υποδοχείς με έλλειψη χρωματικής όρασης που ανιχνεύουν το μετατοπισμένο φάσμα να στέλνουν τις ίδιες πληροφορίες στο οπτικό νευρικό σύστημα, όπως οι φυσιολογικοί υποδοχείς το αναλλοίωτο εισερχόμενο φως.

Το φίλτρο πρέπει να είναι αποτελεσματικό στην περιοχή μεσαίου μήκους κύματος όπου βρίσκεται η ανεπάρκεια και να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή παρεμβολή στο εύρος μικρού και μεγάλου μήκους κύματος όπου οι υποδοχείς του θέματος με έλλειψη όρασης χρώματος είναι φυσιολογικοί..

Ως αποτέλεσμα, οι οπτικές πληροφορίες πλησιάζουν πολύ πιο κοντά στην κανονική χρωματική όραση από ό,τι πριν. Όταν εξετάζεται η ικανότητα χρωματικής προσαρμογής των μεμονωμένων κώνων (π.χ. η ικανότητα των υποδοχέων να αυξάνουν την ευαισθησία τους όταν υπάρχει χαμηλό εισερχόμενο σήμα και να μειώνουν την ευαισθησία τους όταν το εισερχόμενο σήμα είναι υψηλό) από την προοπτική χρωματικής όρασης, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι η λειτουργία ευαισθησίας των υποδοχέων μετατοπίστηκε πραγματικά. Οι ικανότητες χρωματικής όρασης του ασθενούς έχουν αποκατασταθεί πολύ κοντά στο κανονικό. Επιστημονικό Υπόβαθρο.

Όταν βάζετε τα γυαλιά διόρθωσης χρώματος Colorlite, δώστε χρόνο στα μάτια σας να προσαρμοστούν  στο νέο έγχρωμο περιβάλλον. Χρειάζονται λίγα λεπτά. Στην αρχή, τα χρώματα είναι περίεργα, κοκκινωπά. Το λευκό χρώμα φαίνεται κοκκινωπό επειδή η νέα ‘ισορροπία λευκού’ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η προσαρμογή χρώματος διαρκεί τουλάχιστον 90-120 δευτερόλεπτα σε ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον! Η προσαρμογή ολοκληρώνεται μετά από 2 λεπτά, όταν το λευκό εμφανίζεται και πάλι λευκό και η σταθερότητα του χρώματος είναι πλήρως ανακατασκευασμένη. Η χρωματική προσαρμογή στα γυαλιά διόρθωσης είναι σημαντικό μέρος της διόρθωσης της δυσχρωματοψίας! Αυτό το βίντεο καταδεικνύει το μηχανισμό της διόρθωσης της δυσχρωματοψιας και της χρωματικής προσαρμογής στα γυαλιά διόρθωσης της δυσχρωματοψίας.

Ρωτήστε μας για να μάθετε περισσότερα online ή σε ένα από τα καταστήματά μας

Εγγραφή στο newsletter

Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας